Phân tích biểu đồ trong ngày: cặp GBP / AUD ngày 05/02/2021

Sau quyết định của Ngân hàng Trung ương Anh và thực tế là họ đang từ bỏ ý tưởng về tỷ giá âm đã cho phép cặp  GBP / AUD xoay trục khỏi một số hỗ trợ chính. Ngay dưới mức 1.7800 là đường xu hướng bị phá vỡ (màu đỏ) và mức thoái lui 38% của năm 2021 tăng cao hơn. Ngoài ra, đây là mức trung bình động trong 50 ngày và 48ema. Miễn là mức 1.7800 được giữ vững, rủi ro di chuyển đến 200 dma và cao hơn có vẻ phù hợp trong ngắn hạn.

Phân tích biểu đồ trong ngày: cặp GBP / AUD ngày 05/02/2021
Phân tích biểu đồ trong ngày: cặp GBP / AUD ngày 05/02/2021

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *